Apoštolská časová os

 

JUST keď si myslíme, že Boh by mal hodiť uterák, hádže ďalších niekoľko storočí. To je dôvod, prečo predpovede tak špecifické ako „tento október“ treba brať s rozvahou a opatrnosťou. Ale tiež vieme, že Pán má plán, ktorý sa napĺňa, plán, ktorý je vrcholí v týchto časoch, nielen podľa mnohých veštcov, ale v skutočnosti podľa prvotných cirkevných otcov.

 

Apoštolská časová os

Podľa biblickej zásady, že „jeden deň je ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň“,[1]2 Pet 3: 8 cirkevní otcovia prelomili dejiny na štyri tisícky rokov od Adama po Kristove narodenie a potom na dvetisíc rokov, ktoré nasledujú. Pre nich bola táto časová os podobná šesť dní stvorenia, po ktorom bude nasledovať „siedmy deň“ odpočinku:

...akoby bolo vhodné, aby si svätí počas tohto obdobia užívali akýsi druh sobotného odpočinku, svätého voľna po námahe šesťtisíc rokov od stvorenia človeka... (a) malo by nasledovať po dokončení šiestich tisíc rokov, od šiestich dní, akýsi siedmy deň soboty v nasledujúcich tisíc rokov... A tento názor by nebol protivný, keby sa verilo, že radosti svätých v ten sabat budú duchovné a vyplývajú z Božej prítomnosti... -St. Augustín z Hrocha (354 - 430 nl; cirkevný doktor), De Civitate Dei, Bk. XX, Ch. 7, Katolícka univerzita v Amerike Press

Ak teda urobíme jednoduchú matematiku, šesťtisíc rokov nás privedie k Veľkému jubileu, ktoré oslávil pápež Ján Pavol II. v roku 2000 nášho letopočtu, čím sa v podstate privedieme k večeru „šiesty deň“ v apoštolskej časovej osi. Podľa posvätnej tradície teda „prekračujeme prah nádeje“. Príchod odpočinku soboty or „Deň Pána" a čo mystici zavolali „éra mieru.“ Toto sa potvrdilo v cirkevne schválené spisy Božej služobnice Luisy Piccarretovej, ktorých hlavným posolstvom je naplnenie „Otče náš“ – Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja na zemi tak, ako je v nebi — v týchto časoch. 

Vo Stvorení bolo mojím ideálom formovať Kráľovstvo mojej vôle v duši môjho stvorenia. Mojím primárnym cieľom bolo urobiť z každého človeka obraz Božskej Trojice na základe naplnenia Mojej vôle v ňom. Ale tým, že človek vystúpil z Mojej vôle, stratil som v ňom svoje kráľovstvo a dlhých 6000 rokov som musel bojovať. —Z Luisiných denníkov, zv. XIV, 6. novembra 1922; Svätci v Božej vôli od Fr. Sergio Pellegrini so súhlasom arcibiskupa z Trani Giovana Battistu Pichierriho

Opäť je tu tá 6000-ročná alebo šesťdňová časová os, po ktorej Ježiš a Písmo sľubuje, nie koniec sveta, ale a obnovenie:

Moja milovaná dcéra, chcem ti oznámiť poriadok mojej prozreteľnosti. Každých dvetisíc rokov obnovujem svet. V prvých dvetisíc rokoch som ho obnovil potopou; v ďalších dvoch tisíckach som ho obnovil svojím príchodom na zem, keď som prejavil svoju ľudskosť, z ktorej akoby z mnohých trhlín vyžarovalo moje Božstvo. Dobrí a samotní Svätí nasledujúcich dvetisíc rokov žili z plodov môjho človečenstva a po kvapkách si užívali moje božstvo. Teraz sme okolo tretieho dvetisíc rokov a dôjde k tretiemu obnoveniu. Toto je dôvod všeobecného zmätku: nejde o nič iné ako o prípravu tretej obnovy... [2]Ježiš pokračuje, „Ak som pri druhej obnove prejavil to, čo robilo a trpelo moje ľudstvo a len veľmi málo z toho, čo moje božstvo pôsobilo, teraz, v tejto tretej obnove, keď bude zem vyčistená a veľká časť súčasnej generácie zničená, buďte ešte štedrejší k tvorom a ja dosiahnem obnovu tým, že prejavím to, čo urobilo moje Božstvo v mojom ľudstve; ako Moja Božská Vôľa konala s Mojou ľudskou vôľou; ako všetko zostalo spojené vo Mne; ako som všetko urobil a prerobil, a ako som aj každú myšlienku na každé stvorenie prerobil a zapečatil Mojou Božskou vôľou.“ — Ježiš Luise, 29. januára 1919, zväzok 12

Všeobecnú časovú os máme po celý čas pred očami.

Stojíme na prahu nového zrodu. Novému pôrodu však vždy predchádzajú pôrodné bolesti, a to je to, čo teraz zažívame, hoci, ako dlho, nikto nevie. Isté je len to we sú generáciou (generáciami), o ktorých hovorili cirkevní otcovia, tí, ktorí prejdú z šiesty do siedmy deň, ktorý začína Kráľovstvo Božej vôle...

Písmo hovorí: „A Boh odpočíval siedmy deň od všetkých svojich skutkov.“ ... A za šesť dní boli stvorené veci dokončené; je teda zrejmé, že sa skončia v šiestom tisíc roku ... Ale keď Antikrist zdevastuje všetko na tomto svete, bude kraľovať tri roky a šesť mesiacov a bude sedieť v jeruzalemskom chráme; a potom Pán príde z neba v oblakoch ... pošle tohto človeka a tých, ktorí ho nasledujú, do ohnivého jazera; ale prinášať spravodlivým časy kráľovstva, to znamená odpočinok, posvätný siedmy deň ... Tieto sa majú konať v časoch kráľovstva, to znamená siedmy deň ... pravý sobot spravodlivých ... Tí, ktorí videli Jána, učeníka Pána, [povedzte nám], že od neho počuli, ako Pán učil a hovoril o týchto časoch ...  -St. Irenaeus z Lyonu, cirkevný otec (140 - 202 nl); Adversus Haereses, Irenej z Lyonu, V.33.3.4, Otcovia Cirkvi, CIMA Publishing Co .; (Sv. Irenej bol študentom sv. Polykarpa, ktorý to poznal a učil sa od apoštola Jána a neskôr ho Ján vysvätil za biskupa v Smyrne.)

...nasleduje „ôsmy“ a večný deň:

A Bôh urobil za šesť dní diela svojich rúk a skončil siedmy deň, odpočíval na ňom a posvätil ho. Všímajte si, deti moje, význam tohto výrazu: „Skončil za šesť dní. To znamená, že Pán dokončí všetky veci za šesťtisíc rokov, lebo „deň je s Ním tisíc rokov“. A On sám svedčí a hovorí: Hľa, dnes bude ako tisíc rokov. Preto, deti moje, o šesť dní, teda o šesťtisíc rokov, bude všetko dokončené. "A odpočíval na siedmy deň." To znamená: keď Jeho Syn, ktorý [znova príde], zničí čas bezbožného človeka a bude súdiť bezbožných a zmení slnko, mesiac a hviezdy, vtedy bude skutočne odpočívať na siedmy deň. Navyše, On hovorí... keď dám všetkému odpočinutie, urobím začiatok ôsmeho dňa, to znamená začiatok iného sveta. -List Barnabáša (70-79 n.l.), Ch. 15, ktorú napísal apoštolský otec z druhého storočia

 

Súvisiace čítanie

Tisíc rokov

Šiesty deň

Príchod odpočinku soboty

Deň spravodlivosti

Militarizmus - čo to je a nie je

Podporte Markovu službu celým časom:

 

s Nihil Obstat

 

Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Teraz na telegrame. Kliknite na:

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:

Vypočujte si toto:


 

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 2 Pet 3: 8
2 Ježiš pokračuje, „Ak som pri druhej obnove prejavil to, čo robilo a trpelo moje ľudstvo a len veľmi málo z toho, čo moje božstvo pôsobilo, teraz, v tejto tretej obnove, keď bude zem vyčistená a veľká časť súčasnej generácie zničená, buďte ešte štedrejší k tvorom a ja dosiahnem obnovu tým, že prejavím to, čo urobilo moje Božstvo v mojom ľudstve; ako Moja Božská Vôľa konala s Mojou ľudskou vôľou; ako všetko zostalo spojené vo Mne; ako som všetko urobil a prerobil, a ako som aj každú myšlienku na každé stvorenie prerobil a zapečatil Mojou Božskou vôľou.“
Publikované v ÚVOD, ÉRA MIERU.