ਪੁੱਛੋ, ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਖੜਕਾਓ

 

ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ;
ਦਸਤਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ...
ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ,
ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਹਨ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
(ਮੱਤੀ 7: 7-11)


ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਲੁਈਸਾ ਪਿਕਾਰਰੇਟਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਿਆਤਮਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[1]ਸੀ.ਐਫ. ਲੁਈਸਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ; ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਈਸਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ "ਅਸ਼ਲੀਲ" ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪਕ ਚਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੁਈਸਾ "ਦੁੱਧਣਾ"। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ: "ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘੋਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘੋਗੇ ... ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕੋ! ... ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ..." (Isaiah 60:16, 66:11-13) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਡਿਕੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।[2]ਵੇਖੋ, ਕੀ Luisa Piccarreta ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਜੋਂ "ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ" ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਹੀ ecclesial ਸੀਲ ਸਹਿਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਪ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[3]ਭਾਵ ਲੁਈਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 19 ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਿਹਿਲ ਓਬਸਟੈਟ ਸੇਂਟ ਹੈਨੀਬਲ ਡੀ ਫਰਾਂਸੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੰਪ੍ਰੀਮੇਟੂਰ ਬਿਸ਼ਪ ਜੋਸਫ ਲਿਓ ਤੋਂ. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਇਡ ਵਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਸੀ.ਐਫ. ਲੁਈਸਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ; ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਈਸਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ "ਅਸ਼ਲੀਲ" ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪਕ ਚਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੁਈਸਾ "ਦੁੱਧਣਾ"। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ: "ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘੋਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘੋਗੇ ... ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕੋ! ... ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ..." (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ਵੇਖੋ, ਕੀ Luisa Piccarreta ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
3 ਭਾਵ ਲੁਈਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 19 ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਿਹਿਲ ਓਬਸਟੈਟ ਸੇਂਟ ਹੈਨੀਬਲ ਡੀ ਫਰਾਂਸੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੰਪ੍ਰੀਮੇਟੂਰ ਬਿਸ਼ਪ ਜੋਸਫ ਲਿਓ ਤੋਂ. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਇਡ ਵਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚਰਚ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ

 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ,
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਦਿਓ
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ.

-ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹੱਸ,
ਫਰ. ਚਾਰਲਸ ਆਰਮਿੰਜਨ (1824-1885), ਪੀ. 56-57; ਸੋਫੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿ .ਟ ਪ੍ਰੈਸ

 

ਉੱਥੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਤੀਜਾ ਨਵਿਆਉਣ

 

ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੁਈਸਾ ਪਿਕਾਰੇਟਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ "ਤੀਜੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ" ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ). ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ

ਰੀਡਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੁਈਸਾ ਪਿਕਾਰਰੇਟਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। "ਮੈਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ," ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੁਈਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "...ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣੀ, ਪਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ." [1]ਵੋਲ. 19, 6 ਜੂਨ, 1926 ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ "ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ."

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਵੋਲ. 19, 6 ਜੂਨ, 1926

ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ

 

ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ "ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ" ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ?[1]ਸੀ.ਐਫ. ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ?ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ!

 

ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ: ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪੌਲ II ਸਿਰਫ ਕਾਵਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ"

 

 

“ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ?" ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੁੱਖਾਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਇਕੱਲੇਪਣ, ਤੀਬਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਸਰ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਹਨ: "ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ - ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਮੁੱਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੇਸ ਵਿੱਚ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਲੁਈਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ...

 

7 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ:

 

ਇਹ ਹੈ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਲੁਈਸਾ ਪਿਕਾਰਰੇਟਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ, ਲੁਈਸਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ

 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਕਣ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ 8 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ: ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੀਬਰ, ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਹੈ - ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ

ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇਪਨ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਲੁਈਸਾ ਪਿਕਾਰਰੇਟਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੱਦਾ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹੋ... ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਯੂਨਾਹ ਘੰਟਾ

 

AS ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ - ਰੋਣਾ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ… ਮੈਂ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ… ਅਤੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

 

ਰੱਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ, "ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ" ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਦਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਬਿਨਾਂ ਦਾਗ ਜਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ" (ਐਫ਼ 5 :27)।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸਧਾਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ

 

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਰੱਖੋ,
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ।
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਲਈ।

(ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਕਤੂਬਰ 31, 2021)

 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਰਹੋਗੇ।ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਤ

 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਿਆ
ਅਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ.
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝਾੜੀ ਬਣ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

(ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ)

 

ਹਰ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: "ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਰ

 

ਮੌਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ
ਰੱਬ ਲੂਸਾ ਪਿਕ੍ਰੈਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ

 

ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸੇਂਟ ਪੌਲ… ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸੇਂਟ ਜੌਨ… ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਂਟੀਫ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ, “ਚੱਟਾਨ” ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਕ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਨਿਸ਼ਾਨੀ" ਵਜੋਂ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮਾਈਕਾ ਮੈਕਸੀਮਿਲਿਨ ਗੂਵਜ਼ਡੇਕ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

 

ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
OPਪੋਪ ਪਿਯੂਸ ਇਲੈਵਨ, ਕੁਆਸ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਐਨ. 1; 11 ਦਸੰਬਰ, 1925

ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਯਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ.
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ!
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ!
- ਪੋਪ ਬੇਨੇਡਿਕਟ XVI, ਸਪੀ ਸਲਵੀਐਨ. 50

 

ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ” ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜ ਪੋਪਾਂ ਲਈ ਪੋਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਪੌਲ II ਸਮੇਤ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ?”[1]ਕਾਰਡੀਨਲ ਮਾਰੀਓ ਲੂਗੀ ਸਿਪੀ, ਪਿਉਸ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਜੌਨ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੌਲ VI, ਜੌਨ ਪਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਪੌਲ II ਲਈ ਪੋਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ; ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਚਿਜ਼ਮ, (ਸਤੰਬਰ 9, 1993), ਪੀ. 35 ਸਵਰਗ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਏਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਕਿੰਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਫੁਟਨੋਟ

ਫੁਟਨੋਟ
1 ਕਾਰਡੀਨਲ ਮਾਰੀਓ ਲੂਗੀ ਸਿਪੀ, ਪਿਉਸ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਜੌਨ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੌਲ VI, ਜੌਨ ਪਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨ ਪੌਲ II ਲਈ ਪੋਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ; ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੈਚਿਜ਼ਮ, (ਸਤੰਬਰ 9, 1993), ਪੀ. 35

ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

 

IS ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪੀਅਰਸ ਉਸਦਾ ਦਿਲ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਇੰਨੇ ਸਦੀਵੀ, ਇੰਨੇ ਜਾਪਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

 

JUST ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਬੇ ਉੱਡਣ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ, ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ the ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ, ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ "ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ" ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ. ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਟਕਰਾਅ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਨਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ

 

ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਹੈ

ਕੇ ਐਡਵਰਡ ਸਿਸਨੇਰੋਸ

 

ਮੈਂ WOKE ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨਾਲ - ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਦੀ. ਮੈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ:
ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸੱਚੀ ਸੋਨਸ਼ਿਪ

 

ਕੀ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ “ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਦਾਤ” ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪੁੱਤਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਗਰ

 

ਕਿਉਂ? ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ (ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਨੋਟ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਿedਨਡ ਸਿੰਫਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ). ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਤਾਂ ਰੂਹ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਬ੍ਰਹਮ ਪੈਰ

ਰੱਬ ਲੂਇਸਾ ਪਿਕਕਰੇਟਾ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਫਾਸਟਿਨਾ ਕੌਵਲਸਕਾ ਦਾ ਸੇਵਕ

 

IT ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪੈਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸਿੰਗਲ ਵਿਲ

 

ਘੋੜਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ, ਡੌਇਲ ਅਤੇ ਫੇਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ. ਇਹ "ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ) ਬੇਲੇ, ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ). ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਟੈਸਟ

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਪਰਤਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ — ਟੈਸਟ ਪਰੀਖਿਆ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਪਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਦਾ.ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਮਹਾਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ

 

ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ;
ਆਓ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੇਰੀ ਅਥਾਹ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ.
ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ;
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ.
Esਜੇਸੁਸ ਤੋਂ ਸੇਂਟ ਫਾਸੀਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਹਰ, ਡਾਇਰੀ, ਐਨ. 848 

 

IF ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਕ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਲੁਇਸਾ ਪਿਕਕਰੇਟਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ (ਹੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ… ਫੇਰ ਇਹ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਇਆ ਸੀ: ਭਰੋਸਾ. ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵੋਇਡਜ਼

 

ਗੁੱਡਾਲੂਪ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ

 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਆਫ ਗੁਆਡਾਲੂਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਇਕ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ toਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ "ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਪੜੇ manਰਤ" ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ... ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ bleਰਤ.

 

IN 2018 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਇਕ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ...ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

 

ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੀਕਦੀ ਹੈ:
ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ!
ਉਜਾੜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਓ!
(ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ)

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਟ ਰੱਬ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ "ਹਾਂ" ਸਾਡੀ yਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਕੀ?” ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ; ਇਹ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਐਂਡਰਿ and ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ; ਇਹ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾ Saulਲ (ਪੌਲੁਸ) ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਲਈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ

 

ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀ

 

ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ (ਭਾਵ, ਇਸ ਧਰਮ-ਤਿਆਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ), ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ "ਬਾਹਰ" ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਪਰ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੇਵਾਂਗਾ:ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ

ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

rstorm3b

 

ਉੱਥੇ ਲੈਨਟੇਨ ਰੀਟਰੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ. ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ