Když přijde světlo

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 25. ledna 2014
Svátek obrácení svatého Pavla, apoštola

Liturgické texty zde

 

 

TAM mnoho věřících a mystiků v Církvi věří, že jde o událost známou jako „Osvětlení“: okamžik, kdy Bůh všem na světě najednou odhalí stav jejich duší. [1]srov Oko bouře

Prohlásil jsem skvělý den ... kde by hrozný Soudce měl odhalit veškeré svědomí mužů a vyzkoušet každého muže každého druhu náboženství. Toto je den změny, toto je Velký den, který jsem hrozil, pohodlný pro blaho a hrozný pro všechny kacíře. -Svatý. Edmund Campion, Cobett's Complete Collection of State Trials…, sv. Já, str. 1063.

O takové události hovořila i blahoslavená Anna Maria Taigi (1769-1837), známá a chválená papeži za své neuvěřitelně přesné vize.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Oko bouře

Oběti zmatku

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 24. ledna 2014
Památník sv. Františka Saleského

Liturgické texty zde

 

 

CO církev dnes nejvíce potřebuje, řekl papež František, „je schopnost uzdravovat rány a zahřívat srdce věřících… kostel vidím jako polní nemocnici po bitvě.“ [1]srov. americamagazine.org, 30. září 2013 Je ironií, že někteří z prvních zraněných, kteří se vrhli od začátku jeho pontifikátu, jsou oběti záměny, většinou „konzervativní“ katolíci zmatení výroky a činy samotného Svatého otce. [2]srov Nedorozumění Františka

Pravdou je, že papež František udělal a řekl určité věci, které vyžadují objasnění, nebo nechal posluchače přemýšlet: „Na koho to měl právě na mysli?“ [3]srov "Michael O'Brien o papeži Františkovi a novém farizejství" Důležitá otázka je jak může a měl by člověk na takové obavy reagovat? Odpověď je dvojí, odhalená v dnešních čteních: zaprvé na úrovni emocionální reakce a zadruhé na úrovni reakce na víru.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. americamagazine.org, 30. září 2013
2 srov Nedorozumění Františka
3 srov "Michael O'Brien o papeži Františkovi a novém farizejství"

uctívání

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 23. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

ONE z gigantů naší doby, jejichž hlava se mimořádně zvětšila, je narcismus. Jedním slovem je to vstřebávání sebe sama. Dalo by se dokonce namítnout, že se to nyní stalo uctívání sebe sama, nebo to, čemu říkám „iWorship“.

Svatý Pavel uvádí dlouhý seznam toho, jak budou duše vypadat v „posledních dnech“. Hádejte, co je nahoře?

V posledních dnech nastanou děsivé časy. Lidé budou soustředěný na sebe a milovníci peněz, pyšní, povýšení, urážliví, neposlušní vůči rodičům, nevděční… (2 Tim 3: 1–2)

pokračovat ve čtení

Pět hladkých kamenů

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 22. ledna 2014
Památník svatého Vincence

Liturgické texty zde

 

 

JAK zabíjíme obry v dnešní době ateismu, individualismu, narcismu, utilitarismu, marxismu a všech ostatních „izmů“, které dovedly lidstvo do bodu sebezničování? David odpovídá v dnešním prvním čtení:

PÁN neukládá mečem ani kopím. Neboť bitva je Hospodinova, a vydá tě do našich rukou.

Svatý Pavel vložil Davidova slova do současného světla nové smlouvy:

Boží království totiž nespočívá v řeči, ale v moci. (1 Kor 4)

Je energie Ducha svatého, který obrací srdce, národy a národy. To je energie Ducha svatého, který osvětluje mysli k pravdě. To je energie Ducha svatého, který v naší době tak zoufale potřebujeme. Proč si myslíte, že Ježíš mezi nás posílá svou Matku? to je aby vytvořili ten středobod horní místnosti ještě jednou aby na církev sestoupila „nová Letnice“, která ji i svět zapálí! [1]srov Charismatický? Část VI

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Charismatický? Část VI

Na malých věcech záleží

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 21. ledna 2014
Památník sv. Anežky

Liturgické texty zde


Hořčičné semínko roste do největšího ze stromů

 

 

THE Farizeové měli všechno špatně. Byli posedlí detaily a dívali se jako jestřábi, aby našli chybu u toho či onoho člověka, s jakoukoli maličkostí, která nebyla podle „standardu“.

Pán se také zajímá o maličkosti ... ale mnohem jiným způsobem.

pokračovat ve čtení

Nová vinařství dnes

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 20. ledna 2014
Památník sv. Šebestiána

Liturgické texty zde

 

 

BŮH dělá něco nového. A musíme tomu věnovat pozornost, tomu, co dělá Duch svatý. Je čas se vzdát našich očekávání, porozumění a bezpečnosti. The fouká vítr změn a abychom s nimi mohli létat, musíme být zbaveni všech těžkých závaží a řetězů, které nás drží svázané. Musíme se naučit pozorně naslouchat, jak se dnes říká v prvním čtení, „hlas Páně." [1]překlad v Jeruzalémské Bibli

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 překlad v Jeruzalémské Bibli

Při pohledu na všechna špatná místa

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 18. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

WE jsou často nešťastní, protože hledáme naplnění na všech špatných místech. Sv. Justin hledal ve filozofiích, Augustin v materialismu, Terezie z Avily ve fiktivních knihách, Faustina v tanci, Bartolo Longo v satanismu, Adam a Eva u moci…. Kde hledáš?

pokračovat ve čtení

Tvrdohlavý

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 17. ledna 2014
Památník opata svatého Antonína

Liturgické texty zde

 

 

PO CELOU DOBU historie spásy, to, co vede k disciplinárnímu zásahu Otce, není hřích, ale a odmítnutí odvrátit se od toho.

Takže myšlenka, že - pokud vykročíte z řady, zakopnete a zhřešíte - bude to strhávat Boží hněv ... no, to je ďáblova představa. Je to jeho primární a nejúčinnější nástroj pro obviňování a šlapání po radosti křesťanů, pro udržení deprese, nenávisti k sobě samého a strachu z Boha.

pokračovat ve čtení

Zmařen!

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 16. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

IT vypadal jako dokonalý návrat. Izraelité právě byli pevně poraženi Pelištejci, a tak první čtení říká, že přišli s brilantním nápadem:

Přinesme si ze Síla Hospodinovu schránu, aby mohla jít mezi nás do boje a zachránit nás před sevřením našich nepřátel.

Koneckonců, se vším, co se stalo v Egyptě, s ranami a pověstí archy, byli Filistinští z této myšlenky terorizováni. A byli. Když tedy Izraelité pochodovali do bitvy, mysleli si, že tento boj vedli v knihách. Namísto…

pokračovat ve čtení

Mluv Pane, poslouchám

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 15. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

VŠE to, co se děje v našem světě, prochází prsty Boží vůle. To neznamená, že Bůh chce zlo - ne. Ale připouští to (svobodná vůle lidí i padlých andělů, aby si vybrali zlo), aby pracoval k většímu dobru, kterým je spása lidstva a vytvoření nových nebes a nové země.

pokračovat ve čtení

Vylijte své srdce

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 14. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

PAMATUJI SI projíždět jednu z pastvin mého tchána, což bylo zvlášť hrbolaté. V poli byla náhodně umístěna velká mohyla. "Co jsou to za hromady?" Zeptal jsem se. Odpověděl: "Když jsme jeden rok čistili ohrady, skládkovali jsme hnůj na hromady, ale nikdy jsme se kolem toho nerozmetali." Všiml jsem si, že kdekoli byly valy, tam byla tráva nejzelenější; tam byl růst nejkrásnější.

pokračovat ve čtení

Vyprazdňování

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 13. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

TAM není evangelizace bez Ducha svatého. Poté, co strávili tři roky posloucháním, chůzí, mluvením, rybařením, jídlem, spaním vedle a dokonce i položením na prsa našeho Pána ... se zdálo, že apoštolové nejsou schopni proniknout do srdcí národů Letnice. Mise Církve měla začít až poté, co na ně Duch svatý sestoupil v ohnivých jazycích.

pokračovat ve čtení

Milovat nemilované

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

MOST v době, kdy budeme svědky pro Krista, budeme konfrontováni s nutností milujte nemilované. Tím myslím, že my všechno mít naše „chvíle“, příležitosti, kdy nejsme vůbec moc milí. To je svět, do kterého vstoupil náš Pán, a ten, do kterého nás nyní posílá Ježíš.

pokračovat ve čtení

Sdílejte, co vám bylo dáno zdarma

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 10. ledna 2014

Liturgické texty zde


Umělec neznámý

 

 

TAM v úvahách z tohoto týdne bylo hodně učení o evangelizaci, ale všechno k tomu vede: nechat poselství Kristovy lásky proniknout, výzva, změna a transformace. Jinak imperativ evangelizace zůstane pouze krásnou teorií, vzdáleným cizincem, jehož jméno znáte, ale jehož rukou jste si nikdy nepotřásli. Problém s tím je každý Christian je povolán v poslušnosti, aby byl vyslancem Krista. [1]srov Evangelii gaudium, ne. 5 Jak? Nejprve přejít „od pastorační služby pouhého rozhovoru k rozhodně misijní pastorační službě“. [2]Papež František, Evangelii gaudium, ne. 15

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Evangelii gaudium, ne. 5
2 Papež František, Evangelii gaudium, ne. 15

Doktrína lásky kotev

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 9. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

JEN TAK kdy byste možná očekávali, že Bůh pošle proroky, kteří budou mít blesky s varováním, že tato generace bude zničena, pokud nebudeme činit pokání ... Místo toho vzbudí mladou polskou jeptišku, aby předala zprávu, načasovanou právě na tuto hodinu:

pokračovat ve čtení

Láska připravuje cestu

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 8. ledna 2014

Liturgické texty zde

 


Kristus chodící po vodě, Julius von Klever

 

ČÁST odpovědi čtenáře na včerejší Now Word, Láska za povrchem:

To, co jste řekl, je velmi pravdivé ... Ale myslím si, že jediným zaměřením církve od Druhého vatikánského koncilu byla láska, láska, láska, láska - s nulovým zaměřením na důsledky hříšných činů ... Myslím, že to nejláskavější, co člověk může udělat pacient s AIDS (nebo cizoložník, divák pornografie, lhář atd.) jim říká, že pokud nebudou činit pokání, stráví věčnost v nejtemnější propasti pekla. Nebudou to rádi slyšet, ale je to Slovo Boží a Slovo Boží má moc osvobodit zajatce ... Hříšníci jsou potěšeni, když slyší utěšující masitá slova, aniž by si uvědomili, že měkká, plynulá slova, něžná objetí a příjemný rozhovor bez tvrdé pravdy je klamný a bezmocný, padělané křesťanství postrádající moc. —NC

Než se podíváme na dnešní čtení mše, proč se nepodívat na to, jak Ježíš odpověděl, když udělal „to nejláskavější, co člověk může udělat“:

pokračovat ve čtení

Láska za povrchem

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 7. ledna 2014

Liturgické texty zde

 


Foto Claudia Peri, EPA / Landov

 

NEDÁVNO, někdo napsal s žádostí o radu, co dělat v situacích s lidmi, kteří odmítají Víru:

Vím, že máme sloužit a pomáhat své rodině v Kristu, ale když mi lidé řeknou, že už nechodí na mše nebo nenávidí církev ... Jsem tak šokován, moje mysl je prázdná! Prosím, aby na mě Duch svatý přišel ... ale nic nedostávám ... nemám slova útěchy ani evangelizace. —GS

Jak jako katolíci máme reagovat na nevěřící? Ateistům? Pro fundamentalisty? Těm, kteří nás vyrušují? Lidem žijícím ve smrtelném hříchu, uvnitř a bez našich rodin? To jsou otázky, které dostávám dost často. Odpověď na všechny tyto je láska za povrchem.

pokračovat ve čtení

Boj s duchem

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 6. ledna 2014

Liturgické texty zde

 


„Běžící jeptišky“, Dcery Marie Matky uzdravující lásky

 

TAM je hodně řeč mezi „zbytkem“ z přístřešky a bezpečná útočiště - místa, kde Bůh bude chránit svůj lid během nadcházejících perzekucí. Taková myšlenka je pevně zakořeněna v Písmu a v posvátné tradici. Tomuto tématu jsem se věnoval v Příchozí útočiště a samoty, a jak si to dnes znovu přečtu, připadá mi to prorockější a relevantnější než kdy jindy. Ano, je čas se schovat. Svatý Josef, Marie a Kristovo dítě uprchli do Egypta, zatímco je Herodes lovil; [1]srov. Matouš 2; 13 Ježíš se skryl před židovskými vůdci, kteří se ho snažili ukamenovat; [2]srov. Jan 8: 59 a sv. Pavel byl před svými pronásledovateli ukrytý svými učedníky, kteří ho otvorem v městské hradbě vysvobodili na svobodu v koši. [3]srov. Skutky 9:25

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Matouš 2; 13
2 srov. Jan 8: 59
3 srov. Skutky 9:25

Ve vděčnosti

 

 

MILÝ bratři, sestry, milovaní kněží a přátelé v Kristu. Na začátku letošního roku vám chci věnovat chvilku, aby vás informoval o této službě, a také vám chvilku poděkovat.

Přes prázdniny jsem strávil čas čtením co největšího počtu dopisů, které jste zaslali vy, a to e-mailem i poštou. Jsem tak neuvěřitelně požehnaná vašimi laskavými slovy, modlitbami, povzbuzením, finanční podporou, žádostmi o modlitbu, svatými kartami, fotkami, příběhy a láskou. Jaká krásná rodina se tento malý apoštolát stal, táhnoucí se po celém světě od Filipín po Japonsko, Austrálii po Irsko, Německo po Ameriku, Spojené království až po moji domovskou Kanadu. Spojuje nás „Slovo stvořené tělo“, které k nám přichází v malá slova že inspiruje skrze tuto službu.

pokračovat ve čtení

Nezdravá introspekce

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 20. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

 

STEJNÝ anděl. Stejná zpráva: nad všechny možné šance se narodí dítě. Ve včerejším evangeliu by to byl Jan Křtitel; v dnešní době je to Ježíš Kristus. Ale jak Zachariáš a Panna Maria odpověděli, že zpráva byla úplně jiná.

pokračovat ve čtení

Válka válka

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 19. prosince 2013

Liturgické texty zde

Screen_Shot_2013-12-09_at_8.13.19_PM-541x376
Útok na skupinu mužů modlících se před katedrálou, Svatý Juan Argentina

 

 

I nedávno sledoval film Vězni, příběh o únosu dvou dětí a pokusech otců a policistů o jejich nalezení. Jak se uvádí v poznámkách k vydání filmu, jeden otec vezme věci do svých rukou, což se stane velmi intenzivním morálním bojem. [1]Film je velmi násilný a obsahuje mnoho zaklení, což mu vyneslo hodnocení R. Kupodivu také obsahuje mnoho do očí bijících zednářských symbolů.

O filmu už nic neřeknu. Existuje však jedna čára, která vynikla jako maják:

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Film je velmi násilný a obsahuje mnoho zaklení, což mu vyneslo hodnocení R. Kupodivu také obsahuje mnoho do očí bijících zednářských symbolů.

Vítejte na Mary

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 18. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

KDY Joseph se dozvěděl, že Mary byla „nalezena s dítětem“, dnešní evangelium říká, že se „s ní potichu rozvede“.

Kolik lidí se dnes tiše „rozvedlo“ s Matkou Boží! Kolik lidí říká: „Mohu jít rovnou k Ježíši. Proč ji potřebuji? “ Nebo říkají: „Růženec je příliš dlouhý a nudný,“ nebo „Oddanost Marii byla věc před Druhým vatikánským koncem, kterou už nemusíme dělat…“ atd. Před mnoha lety jsem také přemýšlel nad otázkou Marie. S potem na čele jsem nalil Písma a zeptal se: „Proč my katolíci děláme z Marie tak velkou věc?“

pokračovat ve čtení

Judský lev

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 17. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

 

TAM je silným momentem dramatu v jedné z vizí sv. Jana v knize Zjevení. Poté, co jsme vyslechli, jak Pán kárá sedm církví, varuje je, nabádá a připravuje je na Jeho příchod, [1]srov. Zjevení 1:7 St. John je zobrazen svitek s nápisem na obou stranách, který je zapečetěn sedmi pečetí. Když si uvědomí, že „nikdo v nebi, na zemi ani pod zemí“ to není schopen otevřít a zkoumat, začne hojně plakat. Ale proč St. John pláče nad něčím, co ještě nečetl?

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Zjevení 1:7

Neuvěřitelné kurzy

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 16. prosince 2013

Liturgické texty zde


Kristus v chrámu,
Heinrich Hoffman

 

 

CO pomyslel byste si, kdybych vám mohl říct, kdo bude prezidentem Spojených států za pět set let, včetně toho, jaké znamení budou předcházet jeho narození, kde se narodí, jaké bude jeho jméno, z jaké rodové linie bude sestupovat, jak bude zraden členem jeho kabinetu, za jakou cenu, jak bude mučen , způsob popravy, co řeknou jeho okolí, a dokonce s kým bude pohřben. Pravděpodobnost, že každá z těchto projekcí bude správná, je astronomická.

pokračovat ve čtení

Rodičovství marnotratného

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 14. prosince 2013
Památník sv. Jana od Kříže

Liturgické texty zde

 

 

THE nejtěžší a nejbolestivější věcí, které může každý rodič čelit, kromě ztráty dítěte, je jeho dítě ztrácí svou víru. V průběhu let jsem se modlil s tisíci lidí a nejčastějším požadavkem, nejčastějším zdrojem slz a úzkosti, jsou děti, které se zatoulaly. Dívám se těmto rodičům do očí a vidím, že jich je mnoho svatý. A cítí se naprosto bezmocní.

pokračovat ve čtení

Ospravedlnění

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 13. prosince 2013
Památník sv. Lucie

Liturgické texty zde

 

 

NĚKDY Připadají mi komentáře pod zpravodajským příběhem stejně zajímavé jako samotný příběh - jsou trochu jako barometr označující postup Velká bouře v naší době (i když vytrhávání sprostého jazyka, odporné reakce a nezdvořilost je vyčerpávající).

pokračovat ve čtení

Nejsvětější proroctví

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 12. prosince 2013
Svátek Panny Marie Guadalupské

Liturgické texty zde
(Vybrané: Zj 11: 19a, 12: 1–6a, 10ab; Judita 13; Lukáš 1: 39–47)

Skákat pro radostautor: Corby Eisbacher

 

NĚKDY když mluvím na konferencích, podívám se do davu a zeptám se jich: „Chceš naplnit 2000 let staré proroctví, právě tady, právě teď?“ Odpověď je obvykle vzrušená Ano! Pak bych řekl: „Modli se se mnou ta slova“:

pokračovat ve čtení

Zbytek Boží

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

 

MANY lidé definují osobní štěstí jako osvobození od hypotéky, dostatek peněz, čas na dovolenou, vážení a poctu nebo dosažení velkých cílů. Ale kolik z nás si myslí o štěstí jako zbytek?

pokračovat ve čtení

Překvapení Arms

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 10. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

 

IT byla podivná sněhová bouře v polovině května 1987. Stromy se pod tíhou těžkého mokrého sněhu ohnuly tak nízko k zemi, že dodnes některé z nich zůstávají ukloněné, jako by byly trvale pokořeny pod Boží rukou. Když přišel telefonát, hrál jsem na kytaru ve sklepě kamaráda.

Pojď domů, synu.

Proč? Zeptal jsem se.

Stačí přijít domů…

Když jsem vjel na naši příjezdovou cestu, zmocnil se mě podivný pocit. Při každém kroku, který jsem udělal zadními dveřmi, jsem cítil, že se můj život změní. Když jsem vešel do domu, přivítali mě slzami potřísnění rodiče a bratři.

Vaše sestra Lori dnes zemřela při autonehodě.

pokračovat ve čtení

Bridge

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 9. prosince 2013
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Liturgické texty zde

 

 

IT bylo by snadné slyšet dnešní mše čtení, a protože se jedná o slavnost Neposkvrněného početí, aplikujte je pouze na Marii. Církev však tato čtení pečlivě vybrala, protože se mají vztahovat ty a já. To je odhaleno ve druhém čtení…

pokračovat ve čtení

Nadcházející sklizeň

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 8. prosince 2013
Druhá adventní neděle

Liturgické texty zde

 

 

"ANO„měli bychom milovat své nepřátele a modlit se za jejich obrácení,“ souhlasila. "Ale já se hněvám na ty, kteří ničí nevinnost a dobrotu." Když jsem dokončil jídlo, které jsem sdílel se svými hostiteli po koncertu ve Spojených státech, podívala se na mě se zármutkem v očích: “Nepřišel by Kristus k své nevěstě, která je stále více zneužívána a křičí?" [1]číst: Slyší výkřik chudých

Možná máme stejnou reakci, když slyšíme dnešní Písma, která prorokují, že až přijde Mesiáš, „rozhodne správně pro postižené země“ a „udeří bezohledné“ a že „v jeho dnech bude kvést spravedlnost“. Zdá se, že Jan Křtitel dokonce oznamuje, že se blíží „přicházející hněv“. Ježíš však přišel a zdá se, že svět jde dál, jako to vždy bylo s válkami a chudobou, zločinem a hříchem. A tak křičíme: „Pojď, Pane Ježíši!"Přesto uplynulo 2000 let a Ježíš se nevrátil." A možná se naše modlitba začíná měnit k modlitbě kříže: Bože můj, proč jsi nás opustil?

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 číst: Slyší výkřik chudých

Nové mise

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 7. prosince 2013
Památník sv. Ambrože

Liturgické texty zde

Všichni osamělí lidé, Emmanuel Borja

 

IF někdy byla doba, kdy, jak čteme v evangeliu, lidé jsou „ustaraný a opuštěný, jako ovce bez pastýře„Je to náš čas, na tolika úrovních. Dnes je mnoho vůdců, ale tak málo vzorů; mnoho vládnoucích, ale tak málo, kteří slouží. Dokonce i v církvi ovce bloudily po celá desetiletí od zmatku po Druhém vatikánském koncilu, který zanechal morální a vůdčí vakuum na místní úrovni. A pak došlo k tomu, co papež František nazývá „epochálními“ změnami [1]srov Evangelii gaudium, ne. 52 které vedly mimo jiné k hlubokému pocitu osamělosti. Podle slov Benedikta XVI:

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Evangelii gaudium, ne. 52

Čas hrobky

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 6. prosince 2013

Liturgické texty zde


Umělec neznámý

 

KDY anděl Gabriel přichází k Marii, aby oznámil, že počne a porodí syna, kterému „Pán Bůh dá trůn jeho otce Davida“ [1]Lukáš 1: 32 odpovídá na jeho zvěst slovy: „Aj, já jsem služebnice Páně. Ať se mi to stane podle tvého slova. " [2]Lukáš 1: 38 Nebeský protějšek těchto slov je později slovně když Ježíše osloví dva slepci v dnešním evangeliu:

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Lukáš 1: 32
2 Lukáš 1: 38

Město radosti

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 5. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

 

ISAIAH píše:

Silné město máme; staví zdi a valy, aby nás chránil. Otevřete brány, abyste vpustili národ, který je spravedlivý, ten, který si zachovává víru. Národ pevného cíle, který udržíte v míru; v míru pro jeho důvěru ve vás. (Izajáš 26)

Tolik křesťanů dnes ztratilo mír! Tolik lidí skutečně ztratilo radost! A tak svět považuje křesťanství za poněkud neatraktivní.

pokračovat ve čtení

Vaše svědectví

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 4. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

 

THE chromí, slepí, zdeformovaní, němí… to jsou ti, kteří se shromáždili kolem Ježíšových nohou. A dnešní evangelium říká: „vyléčil je.“ Minuty předtím jeden nemohl chodit, jiný neviděl, jeden nemohl pracovat, jiný nemohl mluvit ... a najednou, oni mohli. Možná si chvíli před tím stěžovali: „Proč se mi to stalo? Co jsem ti kdy udělal, Bože? Proč jsi mě opustil ...? “ O několik okamžiků později se však říká „oslavovali Boha Izraele“. To znamená, že najednou tyto duše měly svědectví.

pokračovat ve čtení

Horizont naděje

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 3. prosince 2013
Památník sv. Františka Xaverského

Liturgické texty zde

 

 

ISAIAH poskytuje tak utěšující vizi budoucnosti, že by bylo možné odpustit, když by naznačoval, že je to pouhý „sen o dýmkách“. Po očištění Země „hůlkou [Pánových] úst a dechem jeho rtů“ píše Izaiáš:

Pak bude vlk hostem beránka a leopard sestoupí s dítětem ... Na celé mé svaté hoře už nebude žádné škody ani zkáza; země bude naplněna poznáním Pána, jako voda pokrývá moře. (Izajáš 11)

pokračovat ve čtení

The Survivors

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 2. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

 

TAM jsou některé texty v Písmu, které, pravda, je obtížné přečíst. Dnešní první čtení obsahuje jednu z nich. Hovoří o nadcházející době, kdy Pán vymyje „špínu sionských dcer“ a zanechá po sobě větev, lid, který je Jeho „leskem a slávou“.

… Plodem Země bude čest a nádhera pro přeživší z Izraele. Kdo zůstane na Sionu a kdo zůstane v Jeruzalémě, bude nazýván svatým: každý, kdo je poznamenán pro život v Jeruzalémě. (Izajáš 4: 3)

pokračovat ve čtení

Kompromis: Velké odpadlictví

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 1. prosince 2013
První adventní neděle

Liturgické texty zde

 

 

THE Kniha Izaiáš - a tento advent - začíná krásnou vizí nadcházejícího dne, kdy do církve proudí „všechny národy“, aby byly z její ruky napájeny životodárné učení Ježíše. Podle raných církevních otců, Panny Marie z Fatimy a podle prorockých slov papežů 20. století můžeme skutečně očekávat nadcházející „éru míru“, když „zbijí své meče na radlice a kopí na prořezávací háky“ (viz Drahý Svatý Otče ... přichází!)

pokračovat ve čtení

Volání jeho jména

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
for Listopadu 30th, 2013
Svátek svatého Ondřeje

Liturgické texty zde


Ukřižování svatého Ondřeje (1607), Caravaggio

 
 

ROSTOUCÍ v době, kdy byl v křesťanských komunitách a v televizi silný pentekostalismus, bylo běžné slyšet citáty evangelikálních křesťanů z dnešního prvního čtení Římanům:

Pokud svými ústy vyznáš, že Ježíš je Pán, a ve svém srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Řím 10: 9)

pokračovat ve čtení

Vycházející zvíře

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 29. listopadu 2013

Liturgické texty zde.

 

THE prorokovi Danielovi je dána mocná a děsivá vize čtyř říší, které na nějaký čas dominují - čtvrtou je celosvětová tyranie, z níž podle Tradice vychází Antikrist. Daniel i Kristus popisují, jak budou vypadat časy tohoto „zvířete“, i když z různých úhlů pohledu.pokračovat ve čtení